Reklamační podmínky

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Aby mohla být reklamace uznána, musí být dodrženy následující podmínky při převzetí zboží od kurýrní služby: 1. v případě, že zásilka je nějakým způsobem poškozena - např. zmačkuta, protržena... musí příjemce napsat řidiči do přepravního listu výhradu - stačí : obal zmačkán, zdeformován, protržen........ stačí jenom takováto poznámka, aby bylo jasné, že takto již bylo předáno, a že si příjemce nezpůsobil sám jinak se reklamace zamítá, má se za to, že bylo doručeno OK případnou škodu nahlásit do 3 dní - jinak se reklamace zamítá - má se za to, že si příjemce mohl způsobit sám. 2. v případě, že je obal OK a přesto je poškozeno zboží - jedná se o skrytou vadu a je nutno nahlásit do 3 dní od převzetí zásilky a nafotit poškozené zboží - jinak se reklamace zamítá - má se za to, že si příjemce mohl způsobit sám. 3. reklamovanou zásilku nikam nevozit, neposílat, nevyhazovat obaly a výplně - jinak se zamítá pro nepovolenou manipulaci, nebo v případě, že příjemce něco vyhodí pro neprůkaznost. 4. Bude sepsán zápis o škodě a zásilku si kurýrní služba vyzvedne u příjemce. Zápis o škodě se sepisuje s příjemcem, a v případě možnosti je požádán o pořízení foto, v případě, že tato možnost není, nafotí kurýrní služba sama.
Převodník Zjisti ekvivalent tvé vůně
Poradíme s výběrem Máte dotaz? Kontakujte nás
Doprava zdarma Nad 600 Kč
Showroom v Praze Na Rozcestí 1271/10

Hledáš svojí značkovou vůni?

Porovnej v převodníku